TIN ANGIMEX

Thông báo Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Angmex và các Công ty con trực thuộc Angimex như sau: (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm:

Ông Ngọ Văn Trị

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự hành chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 24/9/2020.

(đính kèm QĐ số 456/QĐ-XNK ngày 24/9/2020 của HĐQT)

Công bố thông tin

Thực hiện Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thống nhất thành lập các Công ty con ttrực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

1. Thành lập các Công ty con trực thuộc:

a. Công ty TNHH Lương thực Angimex

b. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Angimex

c. Chuyển đổi Công ty con Dasco từ Công ty CP sang Công ty TNHH Một thành viên.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện (theo lộ trình đã xác định).

(đính kèm Nghị quyết của HĐQT)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548