TIN ANGIMEX

Tuyển dụng Nhân viên lái xe

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau: (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: bao gồm

  • Các quyết định của ĐHĐCĐ.
  • Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức năm 2013
  • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông nhận cổ tức năm 2013 là ngày 07/05/2014.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

Tuyển dụng nhân viên bán hàng Honda

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm