Thông tin tài chính

Quí I năm 2020 (20/04/2020)

Năm 2019 (20/03/2020)

Quí IV năm 2019 (20/01/2020)

Quí III năm 2019 (17/10/2019)

 

6 tháng năm 2019 (14/8/2019)

 

Quí II năm 2019 (18/7/2019)

Quí I năm 2019 (19/4/2019)

 

Năm 2018 (11/3/2019)

 

Quí 4 năm 2018 (16/01/2019)

 

Quí 3 năm 2018 (19/10/2018)

6 tháng năm 2018  (10/8/2018) 

 

Quí 2 năm 2018 (18/7/2018)

 

Quí 1 năm 2018 (18/4/2018) 

Năm 2017  (15/2/2018) 

 

Quí 4 năm 2017 (15/1/2018) 

Quí 3 năm 2017 (17/10/2017) 

 

6 tháng năm 2017  (14/8/2017) 

Quí 2 năm 2017 (15/7/2017) 

 

Quí 1 năm 2017 (14/4/2017) 

 

Năm 2016   (23/3/2017) 

Quí 4 năm 2016 (18/1/2017) 

 

Quí 3 năm 2016 (17/10/2016) 

 

6 tháng năm 2016  (13/8/2016)

 

Quí 2 năm 2016 (20/7/2016) 

 

Quí 1 năm 2016 (19/4/2016) 

 

Năm 2015   (10/3/2016)

 

Quí 4 năm 2015  (20/1/2016)

Quí 3 năm 2015  (17/10/2015)

 

6 tháng năm 2015  (14/8/2015)

 

Quí 2 năm 2015  (20/7/2015)

 

Quí 1 năm 2015 (18/4/2015)

 

Năm 2014   (24/3/2015)

Quí 4 năm 2014   (20/1/2015)

Quí 3 năm 2014  (20/10/2014)

 

6 tháng năm 2014  (14/8/2014)

Quí 2 năm 2014   (18/7/2014)

 

Quí 1 năm 2014   (19/4/2014)

 

Các vấn đề liên quan đến BCTC năm 2013 (16/4/2014)

Năm 2013  (28/3/2014)

 

Quí 4 năm 2013  (20/1/2014)

Quí 3 năm 2013  (18/10/2013)

 

6 tháng năm 2013

 

Quí 2 năm 2013 

Quí 1 năm 2013  (22/4/2013)

Năm 2012

Quý 4 năm 2012:

Quý 3 năm 2012:

6 tháng năm 2012

Quý 2 năm 2012:

Quý 1 năm 2012:

Năm 2011 :

Năm 2010 :

Năm 2009 :

Năm 2008 :

Năm 2007 :

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548