An Giang tạo được giống lúa chịu ngập và chịu hạn

Sau hơn hai năm triển khai (từ tháng 4/2011 đến nay), tỉnh An Giang đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học “Chọn tạo giống lúa phẩm chất tốt, có khả năng chịu ngập, chịu hạn và chống chịu sâu bệnh hại chính cho tỉnh An Giang”

Đề tài do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lang – nghiên cứu viên cao cấp của Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long làm chủ nhiệm.

Đề tài đã giúp tỉnh An Giang bước đầu tạo ra các dòng lúa có triển vọng để đưa vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu. Từ đó làm cơ sở để tỉnh chọn khảo nghiệm 24 dòng trồng trên đồng ruộng, tiến tới chọn 2 – 3 giống lúa mới đăng ký giống quốc gia.

Cụ thể, đề tài đã nghiên cứu và tạo được giống lúa có khả năng chịu ngập, chịu hạn, chống chịu được sâu bệnh hại chính và có phẩm chất tốt như Swarna sub 1, IR64 Sub 1; giống chống chịu khô hạn tốt ngắn ngày như OM 4900, OM 6162; có khả năng chịu ngập 10 – 20 ngày, chống chịu được sâu bệnh hại chính và các giống du nhập như WAB 880-138- 18- 20- P- HB…Các giống lúa này có thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày, cho gạo có tỷ lệ bạc bụng dưới 5%, gạo nguyên trên 50%…

Để có được kết quả này, đề tài đã tập trung thu thập, phân tích 100 giống lúa mùa địa phương và 44 giống lúa cao sản ngắn ngày./.

Theo Thu Trang (TTXVN)

 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548