Thứ tự ưu tiên cấp giấy chứng nhận xuất khẩu gạo

Bộ Công thương vừa ban hành tài liệu về triển khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, công bố thứ tự ưu tiên, các quan điểm và hướng dẫn cụ thể việc triển khai.

Có 3 tiêu chí để được cấp giấy chứng nhận, theo đó, kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo phải nằm trên địa bàn các địa phương trong quy hoạch và ưu tiên thương nhân có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa.

Bộ Công Thương cho biết đã có công văn gửi các sở công thương đề nghị tiến hành kiểm tra, xác nhận cho tất cả các thương nhân đã đáp ứng theo quy định của Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo.

Trên cơ sở tổng hợp số lượng hồ sơ nhận được, bộ sẽ xem xét, phân loại để cấp giấy chứng nhận được kinh doanh xuất khẩu gạo cho các thương nhân theo các tiêu chí của quy hoạch. Trường hợp số lượng hồ sơ hợp lệ vượt quá số chỉ tiêu được cấp (150 giấy chứng nhận cho 150 thương nhân) thì sẽ công bố và thực hiện cấp theo thứ tự trên cơ sở các tiêu chí ưu tiên (vùng nguyên liệu, liên kết với người sản xuất, kinh nghiệm xuất khẩu… ).

Nếu đã cấp đủ số lượng 150 đầu mối theo quy hoạch, Bộ Công thương tái khẳng định sẽ kiên quyết tạm dừng việc xem xét hồ sơ ngay cả khi có doanh nghiệp nộp hồ sơ và hội đủ điều kiện. Khi có thương nhân bị thu hồi giấy chứng nhận, bộ mới xem xét, cấp giấy chứng nhận cho thương nhân có hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định…

Theo CẦM VĂN KÌNH (báo Tuổi Trẻ)

 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548