Công bố thông tin

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: bao gồm

  • Các quyết định của ĐHĐCĐ.
  • Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức năm 2013
  • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông nhận cổ tức năm 2013 là ngày 07/05/2014.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548