Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013

  • Cổ tức được chi trả năm 2013: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  • Hình thức trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
  • Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 22/5/2014 và vào các ngày làm việc trong tuần.

(Xem chi tiết)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548