Xuất khẩu gạo Pakistan 2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 giảm 6%

2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015) xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 381.044 tấn, kể cả basmati và non-basmati, giảm 6% so với 406.835 tấn cùng kỳ năm tài khóa 2013-2014, theo số liệu sơ bộ của Phòng Thống kê Pakistan (PBS). Riêng tháng 8/2014, xuất khẩu gạo đạt 184.311 tấn, giảm 6% so với 196.733 tấn trong tháng 7/2014, nhưng tăng 9% so với 168.903 tấn tháng 8/2013.
Về giá trị, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 đạt 229,9 triệu USD, giảm 17% so với 263,9 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo basmati tháng 8 đạt 42.240 tấn, giảm 12,5% so với 48.321 tấn trong tháng 7, nhưng tăng 16% so với 36.369 tấn tháng 8/2013.
Trong khi đó, xuất khẩu gạo non-basmati tháng 8 đạt 142.071 tấn, giảm 4% so với 148.412 tấn tháng 7, nhưng tăng 7% so với 132.634 tấn tháng 8/2013.
Nguồn: http://www.tintucnongnghiep.com

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548