Sản lượng lúa Thái Lan ước đạt 33,8 triệu tấn năm 2014-2015, giảm 8%

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE) ước tính sản lượng lúa niên vụ 2014-2015 của nước này đạt 33,8 triệu tấn (22,3 triệu tấn gạo), giảm 8% từ 36,8 triệu tấn (24,3 triệu tấn gạo) năm trước đó.

OAE ước tính sản lượng lúa vụ chính 2014-2015 đạt 27,1 triệu tấn, tăng nhẹ so với 27,09 triệu tấn vụ 2013-2014, trong khi sản lượng vụ 2 đạt 6,7 triệu tấn, giảm 31% so với 9,75 triệu tấn vụ trước.

Cũng theo ước tính của OAE, diện tích gieo cấy vụ chính 2014-2015 giảm nhẹ xuống 9,88 triệu ha từ 9,93 triệu ha vụ trước, trong khi diện tích gieo cấy vụ 2 giảm 29% xuống 1,7 triệu ha.

Năng suất vụ chính đạt 2,74 tấn/ha, tăng nhẹ so với 2,73 tấn/ha vụ trước; trong khi năng suất vụ 2 đạt 3,91 tấn/ha, giảm 2,5% so với 4,01 tấn/ha vụ trước.

Chính phủ Thái Lan đang dự định giảm 4,44 triệu ha diện tích trồng lúa, tương đương 39% trong tổng diện tích 11,34 triệu ha, theo hệ thống khoanh vùng nông nghiệp để trồng các loại cây trồng thu hoa lợi khác như mía đường.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Thái Lan năm 2014-2015 đạt 31 triệu tấn (20,5 triệu tấn gạo).

Nguồn: gafin.vn

 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548