Sản lượng lúa Thái Lan 2014-2015 dự đoán giảm 11%

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE) ước tính sản lượng lúa của Thái Lan niên vụ 2014-2015 đạt 32,6 triệu tấn (21,5 triệu tấn gạo), giảm 11% so với 36,77 triệu tấn (24,2 triệu tấn gạo) năm trước đó.

Theo ước tính của OAE, sản lượng lúa vụ 2 năm 2014-2015 đạt 5,5 triệu tấn (3,63 triệu tấn gạo), giảm 43% so với 9,67 triệu tấn (6,4 triệu tấn gạo) năm trước đó và giảm 18% so với 6,7 triệu tấn dự báo trước đó.

OAE ước tính, diện tích gieo cấy vụ lúa chính 2014-2105 giảm nhẹ xuống 9,88 triệu ha từ 9,93 triệu ha năm trước đó; trong khi diện tích lúa vụ 2 năm 2014-2015 giảm 42% xuống 1,4 triệu ha từ 2,4 triệu ha năm trước đó.

Năng suất lúa vụ chính 2014-2015 ước tăng nhẹ lên 2,74 tấn/ha so với 2,73 tấn/ha năm trước; và năng suất vụ 2 giảm 3% xuống 3,89 tấn so với 4,02 tấn năm ngoái.

Chính phủ Thái Lan đang đề nghị nông dân trồng lúa chưa gieo cấy lúa vụ 2 do tình trạng hạn hán và thiếu nước tại các hồ chứa. Chính phủ cũng dự định giảm 4,44 triệu ha diện tích gieo cấy (khoảng 39% tổng diện tích 11,34 triệu ha) theo chương trình khoanh vùng nông nghiệp để trồng các loại cây khác như mía đường trong 3-4 năm tới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng lúa niên vụ 2014-2015 của Thái Lan đạt 29 triệu tấn (19,15 triệu tấn gạo) và xuất khẩu đạt 11 triệu tấn.

Nguồn: gafin

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548