Giá gạo nội địa Philippines tháng 3 diễn biến trái chiều

Giá gạo nội địa bình quân tại Philippines tháng 3/2015 diễn biến trái chiều, theo số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS). Trong khi giá bán lẻ gạo chất lượng cao (WMR) và gạo thường (RMR) giảm, giá bán buôn gạo WMR và RMR lại tăng.

Tháng 3/2015, giá bán lẻ bình quân gạo WMR giảm xuống 42,28 peso/kg so với 42,61 peso/kg trong tháng 2, nhưng tăng 3% so với 41,09 peso/kg trong tháng 3/2014. Giá bán buôn trung bình gạo WMR tăng lên 39,49 peso/kg, tăng 2% so với 38,54 peso/kg trong tháng 2/2015 và tăng 2% so với 38,56 peso/kg tháng 3/2014.

Giá bán lẻ trung bình gạo RMR trong tháng 3/2015 giảm xuống 37,8 peso/kg, giảm 1% so với 38,29 peso/kg tháng 2/2015 nhưng không đổi so với tháng 3/2014. Giá bán buôn trung bình gạo RMR tăng lên 35,41 peso/kg, tăng 1% so với 35,02 peso/kg trong tháng 2/2015, nhưng giảm 1% so với 35,83 peso/kg tháng 3/2014.

Tính theo USD, giá bán lẻ trung bình gạo WMR tháng 3/2015 giảm xuống 952 USD/tấn, giảm 1% so với 965 USD/tấn trong tháng 2/2015. Giá bán buôn trung bình gạo WMR tăng lên 889 USD/tấn, tăng 2% so với 873 USD/tấn trong tháng 2/2015.
Giá bán lẻ trung bình gạo RMR giảm xuống 851 USD/tấn, giảm 2% so với 867 USD/tấn trong tháng 2/2015. Giá bán buôn trung bình gạo RMR tăng lên 797 USD/tấn so với 793 USD/tấn trong tháng 2/2015.

Giá bán lẻ trung bình gạo WMR tại Philippines giai đoạn tháng 1 – tháng 3/2015 tăng lên 42,64 peso/kg, tăng 6% so với 40,28 peso/kg cùng kỳ 2014, trong khi giá bán buôn trung bình gạo WMR tăng lên 39,09 peso/kg, tăng 3% so với 37,79 peso/kg cùng kỳ năm 2014.

Giai đoạn tháng 1-3/2015, giá bán lẻ trung bình gạo RMR tăng lên 38,35 peso/kg, tăng 3,5% so với 37,05 peso/kg cùng kỳ năm 2014. Giá bán buôn trung bình gạo RMR tăng lên 35,34 peso/kg, tăng nhẹ so với 35,08 peso/kg cùng kỳ 2014, theo BAS.

Tính theo USD, giai đoạn tháng 1-3/2015, giá bán lẻ trung bình gạo WMR đạt 961 USD/tấn, tăng 6% so với 901 USD/tấn cùng kỳ 2014. Giá bán buôn trung bình gạo WMR tăng lên 881 USD/tấn, tăng 9% so với 805 USD/tấn cùng kỳ 2014.

Giá bán lẻ trung bình gạo RMR tăng lên 864 USD/tấn giai đoạn tháng 1-3/2015, tăng 4% so với 829 USD/tấn cùng kỳ 2014, trong khi giá bán buôn RMR tăng lên 797 USD/tấn, tăng 1,5% so với 785 USD/tấn cùng kỳ 2014.

Nguồn: NCĐT

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548