Dự trữ gạo Philippines tháng 12/2015 tăng mạnh

Dự trữ gạo của Philippines tháng 12/2015 tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp sau khi giảm 4 tháng trước đó, theo số liệu của Cục Thông kê Nông nghiệp (BAS), chủ yếu do nhập khẩu tăng.

Tổng lượng gạo lưu kho của Philippines trong tháng 12/2015 đạt 3,44 triệu tấn, tăng 11% so với 3,11 triệu tấn trong tháng 11/2015 và tăng 13,5% so với 3,03 triệu tấn cùng kỳ năm 2014.

Theo BAS, dự trữ gạo của hộ gia đình (chiếm 47,8% tổng lượng gạo dự trữ) trong tháng 12/2015 đạt 1,64 triệu tấn, tăng 5% so với 1,56 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái; Dự trữ thương mại (chiếm 28,4%) đạt 980.000 tấn; và Dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA – chiếm 23,8%) đạt 820.000 tấn, tăng 67% so với 490.000 tấn trong tháng 12/2014.

Cũng theo BAS, lượng gạo dự trữ tháng 12/2015 đủ dùng trong 100 ngày, trong đó, dự trữ hộ gia đình đủ cho 47 ngày, thương mại 29 ngày và NFA 24 ngày.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548