Nhập khẩu gạo Philippines 2015-2016 dự đoán đạt 2,1 triệu tấn, tăng 17%

Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự đoán nhâp khẩu gạo của Philippines 2015-2016 đạt 2,1 triệu tấn, tăng 17% so với 1,8 triệu tấn năm 2014-2015 và 1,8 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

Dự đoán của USDA được đưa ra dựa vào ước tính trước đó của chính phủ Philippines rằng cần nhập khẩu 1,3 triệu tấn gạo trong năm 2016 để khắc phục thiệt hại do bão Koppu gây ra cũng như bổ sung lượng gạo lưu kho trong bối cảnh El Nino gây hạn hán, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất trong năm 2016.

USDA Post ước tính sản lượng lúa của Philippines năm 2015-2016 đạt 18,298 triệu tấn, giảm so với 18,913 triệu tấn năm trước nhưng tăng so với 17,857 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548