Xuất khẩu gạo Ấn Độ giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2015-2016

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ (basmati và non-basmati) trong 9 tháng đầu niên vụ 2015-2016 (từ tháng 4 đến tháng 12/2015) giảm 10% xuống 7,79 triệu tấn so với 8,65 triệu tấn cùng kỳ năm 2014-2015, theo số liệu của Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến (APEDA).

Về kim ngạch, xuất khẩu gạo cùng kỳ đạt 4,4 tỷ USD, giảm 24% so với 5,86 tỷ USD cùng kỳ năm 2014-2015, chủ yếu do giá gạo basmati xuất khẩu giảm 32,5% xuống 885 USD/tấn so với 1,312 USD/tấn cùng kỳ năm 2014-2015 và giá gạo non-basmati xuất khẩu giảm 11% xuống 364 USD/tấn so với 409 USD/tấn cùng kỳ.

9 tháng đầu niên vụ 2015-2016, xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ đạt 3,07 triệu tấn, tăng 19% so với 2,57 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu mặt hàng này lại giảm 19% xuống 2,72 tỷ USD so với 3,37 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái do giá xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu gạo non-basmati trong 9 tháng đầu niên vụ 2015-2016 đạt 4,27 triệu tấn, giảm 22% so với 6,08 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, do sự cạnh tranh khốc liệt của Thái Lan, Việt Nam và Pakistan.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548