IGC dự đoán sản lượng và tồn kho gạo toàn cầu 2015-2016 giảm

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) trong Báo cáo Thị trường Ngú cốc (GMR) cho biết, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 dự báo đạt 474 triệu tấn, giảm 1% so với 479 triệu tấn niên vụ trước, chủ yếu do diện tích gieo cấy tại châu Á giảm.

Lượng gạo lưu kho toàn cầu niên vụ 2015-2016 dự đoán đạt 96 triệu tấn, giảm 11% so với 109 triệu tấn niên vụ trước do gạo lưu kho của Thái Lan và Ấn Độ giảm.

Niên vụ 2015-2016, thương mại gạo toàn cầu ước đạt 42 triệu tấn, giảm 2% so với 43 triệu tấn niên vụ trước. Tiêu thụ gạo thế giới đạt 486 triệu tấn, tăng so với 483 triệu tấn niên vụ trước.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548