Sản lượng gạo EU 2015-2016 ước tăng 8% lên 1,772 triệu tấn

Tổng sản lượng gạo của EU (cả Japonica và Indica) niên vụ 2015-2016 (tháng 9/2015 – tháng 8/2016) ước đạt 1,772 triệu tấn, tăng 8% so với 1,637 triệu tấn năm 2014-2015, theo số liệu của Văn phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn EU (EU-DGARD).

Trong báo cáo tháng 2/2016, EU-DGARD ước tính sản lượng gạo Japonica niên vụ 2015-2016 tăng lên 1,322 triệu tấn, tăng 21% so với 1,089 triệu tấn niên vụ trước. Tuy nhiên, sản lượng gạo Indica lại chỉ đạt 449.000 tấn, giảm 2% so với 548.000 tấn niên vụ 2014-2015.

EU-DGARD dự báo xuất khẩu gạo của EU (sang các nước ngoại Khối) niên vụ 2015-2016 giảm 16% xuống 200.000 tấn so với 239.000 tấn năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu gạo của EU năm 2015-2016 tăng 8% lên 1,29 triệu tấn so với 1,193 triệu tấn năm trước đó.

Lượng gạo tồn kho cuối vụ của EU niên vụ 2015-2016 ước tăng 33% lên 585.000 so với 441.000 tấn năm ngoái.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548