Người trồng lúa được hỗ trợ không ?

Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm một số ưu đãi….
Ông Mai Văn Thạnh ở Sóc Trăng xin hỏi: Trước đây hộ gia đình được nhà nước hỗ trợ tiền trồng lúa nhưng năm 2016 thì không được hỗ trợ nữa. Tôi có hỏi chính quyền thì được trả lời người trồng lúa không được hỗ trợ mà chỉ hỗ trợ cho tỉnh phục vụ cho sản xuất lúa. Xin luật gia cho biết quy định cụ thể hiện nay như thế nào, trả lời của chính quyền như vậy có đúng không? Trả lời: Tại Nghị định số 35/2015 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Thông tư số 18/2016 ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định hỗ trợ địa phương sản xuất lúa như sau: Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương. Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Sử dụng kinh phí hỗ trợ Chính phủ quy định: Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định này để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp điều kiện của địa phương như: Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai để thực hiện. Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp. Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Tăng độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi; thau chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác. Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa. Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại. Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, Nghị định 35/2015 chỉ quy định hỗ trợ cho địa phương trồng lúa và việc hỗ trợ cho người trồng lúa là do từng địa phương quy định cụ thể. Còn Nghị định 42/2012 thì quy định hỗ trợ cho người trồng lúa và nghị định này đã hết hiệu lực từ tháng 12/2015. Việc trả lời của chính quyền địa phương là đúng pháp luật….
Nguồn : http://nongnghiep.vn/nguoi-trong-lua-duoc-ho-tro-khong-post171204.html

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548