Tin Angimex

Tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo

Tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex):
1. Ông Trần Hữu Hiệp thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 12/4/2019, chỉ đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát – được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2020.
(Đình kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS.19 ngày 12/4/2019 về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 – 2020).

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548