Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu bổ sung nhân sự, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và bổ sung nhân sự, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng Nhân viên kế toán

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau:

(đọc tiếp…)

Tuyển dụng Nhân viên Chứng từ Xuất Khẩu

* Mô tả công việc:

- Lập bộ chứng từ xuất khẩu cho mỗi đợt giao hàng.

- Nộp và liên hệ với cơ quan hữu quan để lấy các chứng thư đi kèm cho lô hàng xuất.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ được mô tả trong bảng MTCV và trao đổi khi phỏng vấn. (đọc tiếp…)

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng nhân viên Kế toán

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng nhiều vị trí

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển nhân viên kinh doanh Gạo nội địa

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng Nhân viên lái xe

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển vị trí sau: (đọc tiếp…)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548