Ấn Độ ​có thể là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2013, năm thứ 2 liên tiếp, theo FAO. Tổ chức này cũng điều chỉnh tăng dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ năm 2013 lên khoảng 8,3 triệu tấn, tăng khoảng 10% so với ước tính khoảng 7,5 triệu tấn đưa ra hồi tháng 1.
FAO cho biết, dự báo xuất khẩu gạo Ấn Độ năm 2013 tăng lên phù hợp với điều chỉnh tăng sản lượng gạo 2012 theo ước tính của chính phủ Ấn Độ đưa ra hồi tháng 2 là 101,8 triệu tấn. Tuy nhiên, theo ước tính mới nhất của Ấn Độ trong tuần trước, sản lượng gạo năm 2012 đạt khoảng 104 triệu tấn gạo.
FAO cho biết, Việt Nam với khoảng 7,8 triệu tấn gạo xuất khẩu và Thái Lan với khoảng 7,7 triệu tấn có thể vẫn sẽ là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai và thứ ba trong năm 2013. Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2012 với khoảng 10,3 triệu tấn gạo, cao hơn Việt Nam (khoảng 7,7 triệu tấn) và Thái Lan (khoảng 7 triệu tấn).
FAO cũng điều chỉnh tăng sản lượng lúa gạo toàn cầu thêm gần 1 triệu tấn so với mức ước tính khoảng 731,2 triệu tấn trong tháng 1 (khoảng 487,5 triệu tấn gạo). Sản lượng lúa gạo năm 2013 dự báo đạt khoảng 746,7 triệu tấn (khoảng 497,7 triệu tấn gạo), tăng khoảng 2% hoặc khoảng 16 triệu tấn so với năm 2012.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *