Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm nay, Việt Nam sẽ phấn đấu xuất khẩu 6 triệu tấn gạo; trong đó, lượng gạo xuất khẩu sang thị trường châu Á chiếm cao nhất là 61,29%.
Tại Hội nghị tổng kết xuất khẩu gạo năm 2010 và phương hướng xuất khẩu năm nay, tổ chức ngày 10/1, tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội cho biết lượng gạo xuất khẩu năm nay dự kiến thấp hơn năm 2010 khoảng 0,750 triệu tấn, nhưng giá thị trường ổn định; phương hướng điều hành là giữ giá tốt để đạt kim ngạch tương đương năm 2010.
Năm 2010, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhưng ngành lương thực đã vượt qua những khó khăn và đã đạt được những kết quả vượt bậc. Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 6,754 triệu tấn, trị giá FOB là 2,912 tỷ USD, tăng 11,59% so với năm trước; trị giá CIF là 3,165 tỷ USD, tăng 18,15%. Giá xuất khẩu bình quân đạt 431,09 USD/tấn FOB, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2010 là năm cân đối xuất khẩu gạo tương đối sát nhất so với những năm trước, tồn kho chuyển sang năm 2011 gần 840.000 tấn.
Mặc dù kết quả xuất khẩu gạo năm 2010 đạt được ở mức cao nhất và hoạt động của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đã thể hiện một bước tiến rõ nét, nhưng hội nghị đã chỉ rõ một số thiếu sót, yếu kém mà Hiệp hội cần phải khắc phục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của một ngành hàng xuất khẩu chiến lược, liên quan đến đại đa số nông dân trong cả nước./.
Nguồn: Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *