Theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), thương mại gạo toàn cầu có thể giảm khoảng 6% từ 38,3 triệu tấn trong năm 2011-12 xuống còn khoảng 36 triệu tấn năm 2012-13.
Trong dự báo mới nhất của mình, IGC vẫn giữ mức dự báo sản lượng toàn cầu trước đó cho năm 2012-13 ở mức 466 triệu tấn, và cho biết tiêu thụ gạo toàn cầu có khả năng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thương mại gạo toàn cầu có khả năng giảm trong năm nay do các nước nhập khẩu chủ chốt ở châu Á và châu Phi giảm mua hàng.
IGC dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2012-13 đã được điều chỉnh gần 1,5 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với dự báo trước đó 1,6 triệu tấn và giảm khoảng 40% so với năm ngoái. IGC cho rằng tiêu thụ lúa gạo ở Trung Quốc có khả năng tăng lên khoảng 142,9 triệu tấn trong năm nay, thấp hơn chút ít so với mức dự báo sản lượng 142,5 triệu tấn. Tuy nhiên, kho dự trữ của Trung Quốc trong năm nay được dự báo sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 46 triệu tấn, do lượng nhập khẩu cao gần 2,5 triệu tấn trong năm 2011-12.
IGC cũng dự báo nhập khẩu gạo của Indonesia giảm xuống còn 1,1 triệu tấn năm 2012-13, giảm khoảng 27% so với khoảng 1,5 triệu tấn nhập khẩu trong năm 2011-12. Cả Bangladesh và Philippines có khả năng tăng nhẹ nhập khẩu gạo trong năm nay, lần lượt khoảng 400.000 tấn và 1,3 triệu tấn.

(theo Oryza – TL, ITPC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *