Trong báo cáo tháng 9/2013, USDA nâng dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2013 lên 10 triệu tấn năm 2013, từ mức 9,7 triệu tấn dự báo trước đó. Dự kiến năm 2014, xuất khẩu gạo Ấn Độ đạt khoảng 9,3 triệu tấn, tăng 3,3% so với dự báo trong tháng trước.
Ấn Độ sẽ tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2014, năm thứ 3 liên tiếp nhờ sức mua mạnh từ Iran. USDA nâng dự báo nhập khẩu của Iran khoảng 300.000 tấn cho năm 2013 và 2014 lên khoảng 1,8 triệu tấn và 1,75 triệu tấn tương ứng
Trong khi đó, USDA dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2013 và 2014 khoảng 7,4 triệu tấn và 7,8 triệu tấn tương ứng (không đổi so với dự báo trước đó). Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2013 và 2014 khoảng 7 triệu tấn và 8 triệu tấn tương ứng (không đổi so với dự báo trước đó). Xuất khẩu gạo của Mỹ năm 2014 khoảng 3,15 triệu tấn, tăng khoảng 50.000 tấn so với dự báo tháng trước do diện tích và năng suất trồng tăng.
Trong năm 2014, thương mại gạo toàn cầu dự kiến đạt 39 triệu tấn, tăng khoảng 350.000 tấn so với dự báo tháng trước và tăng gần 700.000 triệu tấn so với con số 38,3 triệu tấn của năm 2013.

Theo Oryza

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *