Vụ hè thu vừa qua, mạng lưới nhân giống lúa cộng đồng ở các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì với trên 6.700 héc-ta, đạt sản lượng trên 33.580 tấn giống xác nhận, khả năng đảm bảo đủ lượng giống lúa cho 100% diện tích sản xuất vụ thu đông 2012 này và cung ứng một phần ra ngoài tỉnh. Thông qua dự án “Xã hội hóa giống lúa giai đoạn 2011-2013”, tỉnh hỗ trợ nguồn giống siêu nguyên chủng (50% giá giống) và chi phí công tác kiểm định kiểm nghiệm giống xác nhận (30% chi phí) để từng bước định hướng cho nông dân kinh doanh giống theo đúng pháp lệnh về giống. Vụ hè thu 2012, các tổ giống đăng ký kiểm định giống xác nhận 136 héc-ta và nhân 90 héc-ta giống nguyên chủng từ siêu nguyên chủng. Trong đó, tập trung các loại giống: Jasmine, OM 4218, OM 6976, OM 4900, OM 2517, OM 2514…

TRỌNG ÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *