UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc kiểm tra việc sản xuất giống trên địa bàn nhằm đảm bảo cung ứng giống đủ và đúng chất lượng, không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp không tham gia thực hiện cánh đồng lớn vì thiếu giống hoặc giống không đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý đến mối liên kết ngang giữa nông dân với nông dân thông qua các hình thức hợp tác, cộng đồng cùng mục tiêu, hợp tác xã… nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh hợp tác và bình đẳng với doanh nghiệp. Làm tốt dịch vụ cung ứng giống lúa góp phần đảm bảo giống tốt cho chiến lược xuất khẩu lúa gạo và hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm giá thành, tăng lợi nhuận, thân thiện môi trường.

TÚ ANH (báo An Giang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *