Thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Trung Ương, sáng nay, ngày 21/3/2011, Angimex đã chuyển đến người dân Nhật Bản 100 triệu đồng để chia sẻ với những mất mát to lớn của người dân và đất nước Nhật Bản sau thảm họa kép động đất, sóng thần vừa qua.

Hành động ý nghĩa này do Trung tâm Honda Angimex khởi xướng, nhằm góp tiếng nói chung với cộng đồng thế giới, động viên tinh thần người dân Nhật Bản nhanh chóng vực dậy và ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *