Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012 – 2013. Theo đó, Angimex tiếp tục được vinh danh, đánh dấu 09 năm liên tục Angimex đạt danh hiệu này.
Theo tiêu chí xét chọn của Bộ Công thương, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2012 – 2013 phải đảm bảo:
– Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, không lỗ trong 02 năm 2011, 2012.
– Không vi phạm pháp luật Việt Nam, nước ngoài và các luật khác điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp; không bị các đối tác khiếu kiện về các vấn đề liên quan đến thương hiệu.
– Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài.
– Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước;
– Riêng ngành gạo, doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt mức tối thiểu 6 triệu USD.
Năm 2012, Angimex đã xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu 172.695 tấn gạo, đạt kim ngạch trên 66 triệu USD, doanh thu toàn Công ty trên 2.225 tỷ đồng, lợi nhuận trên 61 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *