Bộ Thương mại Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu của nông dân về việc tăng giá mua lúa theo chương trình trợ cấp gạo của chính phủ (2013-2014).
Trong một nghị quyết, chính phủ Thái Lan giảm giá mua lúa từ vụ thứ hai (tháng 3/2014 – tháng 9 /2014 ) khoảng 13% xuống còn khoảng 13.000 baht/tấn (khoảng 405 USD). Chính phủ cũng cho biết sẽ mua ít lúa hơn từ vụ thứ 2 và giảm giới hạn tối đa giá trị lúa mua cho mỗi hộ gia đình từ 500.000 baht (khoảng 15.550 USD) xuống 350.000 baht (khoảng 10.900 USD) cho vụ chính và 300.000 baht (khoảng 9.335 USD) cho vụ mùa thứ hai.
Tuy nhiên, các nhóm nông dân yêu cầu chính phủ xét lại quyết định trên và đề xuất tăng giá mua gạo lên 14.000 baht cho cả 2 vụ để bảo vệ lợi ích của nông dân, đồng thời đe dọa tổ chức biểu tình nếu chính phủ không chấp nhận yêu cầu của họ .
Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt 270 tỷ baht (khoảng 8,35 tỷ USD) để thực hiện chương trình trợ cấp gạo 2013-2014 (tháng 10/2013-9/2014) để mua khoảng 16,5 triệu tấn thóc từ nông dân theo giá thị trường ở trên.

Theo Gafin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *