Sáng Thứ Bảy, ngày 15/9/2012, tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), các cổ đông là CBNV Công ty đã được nghe giới thiệu và cùng trao đổi các kiến thức về thị trường chứng khoán, nguyên tắc giao dịch, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán,….
Đây là buổi thảo luận do Angimex phối hợp với Đơn vị tư vấn – Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tổ chức, nhằm giới thiệu những thông tin cần thiết đến các cổ đông là CBNV Angimex, trước khi cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *