Các thành viên Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) đang xem xét đưa ra cơ chế hỗ trợ giá xuất khẩu cho ngành xuất khẩu lúa gạo nước này, theo Cambodia Daily.
Trong cuộc họp với Bộ Thương mại vào ngày 17/3, CRF đã thảo luận các chính sách nhằm hỗ trợ ngành lúa gạo và đưa ra kế hoạch để phát triển cơ chế hỗ trợ giá xuất khẩu gạo. Chủ tịch CRF cho biết, các quan chức chính phủ Campuchia sẽ sớm thảo luận chương trình chính sách. Cuộc họp liên bộ do Phó Thủ tướng Campuchia Keat Chhon sẽ xem xét khoản ngân sách đặc biệt 20-30 triệu USD dành cho ngành lúa gạo.
Tổng thư ký CRF cho biết thêm rằng CRF đã đưa ra chiến lược dài hạn để hỗ trợ các nhà xay xát và xuất khẩu lúa gạo, kể cả các kế hoạch thành lập hiệp đoàn xay xát và xuất khẩu lúa gạo để quản lý giá xuất khẩu gạo của Campuchia.
Hiệp đoàn này sẽ kiểm soát giá xuất khẩu gạo bằng cách điều tiết nguồn cung, mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung cấp lúa gạo của Campuchia. Nếu các nhà xuất khẩu nhận được giá tốt, các nhà xay xát và nông dân cũng sẽ được hưởng lợi.
Tuy nhiên, Bộ Thương mại Campuchia cho rằng còn quá sớm để thảo luận về tính khả thi của hiệp đoàn. Báo cáo về phiên họp giữa CRF và Bộ Thương mại sẽ được trình lên Thủ tướng Campuchia và trước hết Bộ Thương mại sẽ tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn của ngành lúa gạo cũng như hỗ trợ tín dụng cho các nhà xay xát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *