Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh hai tỉnh Khammuane và  Savannakhet vừa qua , Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath cho biết hiện nay Lào cần khoảng 2,5 triệu tấn gạo cho tiêu dùng trong nước và khoảng 500.000 tấn gạo dự trữ.
Hiện tỉnh Khammuane đã sản xuất được khoảng 246.000 tấn gạo và tỉnh Savannakhet sản xuất khoảng 800.000 tấn. Tuy nhiên, nếu các kho dự trữ thóc giống và hệ thống thủy lợi được cải thiện thì hai tỉnh này có khả năng sản xuất tổng cộng hơn 3 triệu tấn/năm.
Năng suất lúa bình quân ở Lào hiện nay đạt 3,5 tấn/ha và có thể sẽ tăng lên đến 7 tấn/ha nếu nông dân trồng các giống lúa tốt và đúng kỹ thuật.
Khó khăn lớn nhất ở các tỉnh này cũng như một số địa phương có khả năng sản xuất lúa gạo là nông dân còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thiếu kỷ thuật và công nghệ đẩy mạnh sản xuất.
Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath cho biết Chính phủ Lào đang ra sức đầu tư vào các hệ thống thủy nông, thủy lợi cho các tỉnh trồng lúa nhằm đảm bảo đủ nước tưới tiêu trong mùa khô.
Phó Thủ tướng Lào đã chỉ thị lãnh đạo tỉnh Khammuane cần có đủ lúa giống chất lượng và chú trọng đào tạo kỹ thuật viên nông nghiệp để phục vụ nông dân, đồng thời giúp nông dân giảm chi phí sản xuất để họ có thể đẩy mạnh sản xuất lúa gạo.
Báo cáo của chính phủ mới đây cho biết năng suất lúa gạo ở Lào năm 2012-2013 chỉ đạt 3,52 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch năm.
Trước dự báo dân số Lào sẽ lên đến 10 triệu người vào năm 2020, chính phủ Lào đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp tăng cường sản xuất lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực của đất nước.

Theo VietnamPlus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *