Chính phủ Thái Lan tiếp tục đề xuất giảm 20% giá mua theo chương trình thế chấp vụ chính 2013-2014, từ 15.000 baht xuống 12.000 baht (khoảng 387 USD). Chính phủ cũng đề nghị giảm 20% hạn mức thu mua lúa, từ 500.000 baht/hộ (khoảng 16.000 USD) xuống 400.000 baht/hộ (khoảng 13.000 USD). Chính phủ cũng đang xem xét giảm 20% phí xay xát gạo, từ 500 baht/tấn (16 USD) hiện nay xuống 400 baht/tấn (khoảng 13 USD).
Đầu tháng này, đại diện nông dân Thái Lan đồng ý với việc giảm giá mua lúa loại thường xuống 13.500 baht/tấn (khoảng 435 USD), giảm giới hạn giá trị mua lúa mỗi hộ gia đình xuống 400.000 baht (khoảng 13.000 USD). Quan chức chính phủ và đại diện nông dân Thái Lan sẽ gặp nhau và xem xét các đề nghị này trong tuần cuối cùng của tháng 7.

Theo Oryza

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *