Bộ Tài chính vừa có công văn số 8605/BTC-QLG về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ hè thu năm 2012 gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
Theo đó, giá thành sản xuất lúa kế hoạch vùng ĐBSCL vụ hè thu năm 2012 được quy định như sau: Đối với giá thành sản xuất lúa kế hoạch, mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2012 khoảng từ 3.524 – 4.540 đồng/kg; mức giá thành bình quân khoảng 3.993 đồng/kg.
Về giá mua thóc định hướng, căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ hè thu năm 2012 do Bộ Tài chính công bố như trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ hè thu năm 2012.

P.TRUNG ( báo SGGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *