(Trong đó bao gồm:
                      – Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.
                     – Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *