Cuba đang đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu gạo bằng cách tăng sản xuất lúa gạo trong nước lên 538.000 tấn, tương đương khoảng 66% nhu cầu vào năm 2016. Hiện nay, Cuba sản xuất khoảng 44% lượng gạo cần thiết cho tiêu dùng trong nước.
Theo đó, chính phủ có kế hoạch đầu tư vào thủy lợi và công nghệ để tăng sản lượng lúa gạo cũng như tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp, cải thiện phương tiện vận chuyển, bảo quản và chế biến trong nước. Chính phủ cũng có kế hoạch tăng diện tích trồng lúa trong cả nước.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Cuba sản xuất khoảng 350.000 tấn gạo/năm với 200.000 ha đất trồng lúa. Năng suất lúa hiện nay ở mức khoảng 2,7 tấn/ha, và Cuba nhập khẩu khoảng 450.000 tấn gạo/năm để đáp ứng yêu cầu trong nước khoảng 800.000 tấn/năm.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *