Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được tổ chức và kết thúc tốt đẹp vào sáng ngày 20/3/2012 tại Trụ sở chính Angimex (Số 01 Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, An Giang).
Đại hội có 26 cổ đông tham dự đại diện cho 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết, đầy đủ 07 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Võ Thanh Bào và Kế toán trưởng Huỳnh Thanh Tùng cùng Trưởng, Phó các ngành hàng, phòng ban của Angimex. Đại hội cũng đón tiếp sự tham dự của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho Angimex.
Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa, đã điều hành Đại hội, tiến hành các thủ tục, nội dung theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả, Đại hội đồng cổ đông đồng thuận cao những nội dung trình bày tại Đại hội: thống nhất các báo cáo, thông qua các tờ trình và đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sử là thành viên Hội đồng quản trị thay cho Bà Lê Hà Nam từ nhiệm.
Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trang Hữu Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tiến trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Đại diện cổ đông tham gia ý kiến các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *