Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang khuyến cáo nông dân cần lưu ý đề phòng một số đối tượng dịch hại trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2012-2013.
Theo dự báo vụ đông xuân 2012-2013 sẽ xuất hiện một số đối tượng dịch hại phát triển mạnh trên diện rộng.:
Bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá, thời gian gây hại đến cuối tháng 1-2013.
Riêng rầy nâu có thể xuất hiện 3 đợt: Đợt I từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 1-2013; đợt II từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 2-2013; đợt III từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 3-2013.
Bệnh đạo ôn có khả năng xuất hiện đến cuối tháng 3-2013.
Chuột: Do mực nước lũ năm 2012 thấp nên sẽ thuận lợi cho chuột phát triển mật số. Chuột gây hại suốt vụ nhưng tập trung gây hại đến cuối tháng 1-2013 trên lúa mới gieo sạ, nhất là vùng ven thổ cư, vùng gò cao, vùng ven đê lớn, ven đất rừng, gần đất vườn tạp, ven đất rẫy…
Ốc bươu vàng có thể gây hại mạnh đến giữa tháng 11-2013.
Sâu cuốn lá có thể xuất hiện 3 đợt: Đợt I từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 1-2013; đợt II từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 2-2013; đợt III  từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 3-2013.
Bệnh cháy bìa lá sẽ phát triển mạnh trên trà lúa sớm, ở giai đoạn làm đòng đến giai đoạn trổ trên các giống lúa OM 5451, Jasmine 85, OM 4900, OM 6073, OM 7374, OM 6377,… bệnh sẽ phát triển mạnh cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2013.

Th.Th (báo An Giang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *