Vụ lúa Đông Xuân 2012-2013, tỉnh Đồng Tháp sử dụng hiệu quả trên cánh đồng mẫu lớn bốn giống lúa chất lượng cao như Jasmine 85, OM4218, OM 6976 và OM 4900, nên năng suất trung bình đạt từ 7,2-7,6 tấn/ha.
Đồng tháp có 62 cánh đồng mẫu lớn liên kết ở tám huyện, thị với diện tích hơn 21.000ha. Vụ Đông Xuân này, việc sử dụng giống lúa chất lượng cao tại cánh đồng mẫu lớn, giúp giá thành giảm 236 đồng/kg lúa và lợi nhuận tăng 2,1 triệu đồng/ha
Các giống lúa gieo sạ cho cánh đồng mẫu lớn liên kết được ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo gieo sạ từ 80-120kg/ha, bằng biện pháp sạ hàng, sạ thưa, xuống giống tập trung đồng loạt theo lịch né rầy trong từng vùng, từng khu vực, đã hạn chế được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
Hiện hệ thống sản xuất cung ứng giống lúa chất lượng cao cho sản xuất cánh đồng mẫu lớn liên kết gồm Trung tâm giống nông nghiệp và 138 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh giống lúa, đảm bảo đủ giống cho sản xuất lúa hằng năm. Các trại giống và nông dân tự nhân giống lúa xác nhận, vụ lúa Đông Xuân 2012-2013, trên 30.000 tấn giống lúa chất lượng cao đủ phục vụ các cánh đồng mẫu liên kết. Cơ cấu giống lúa đảm bảo chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu.
Việc tổ chức vùng nguyên liệu bốn loại lúa chủ lực cho cánh đồng mẫu lớn liên kết, góp phần kiểm soát từ giống đến chế biến, nên hạt gạo trong cánh đồng mẫu luôn có chất lượng cao, ổn định, độ thuần chủng cao. Lúa hàng hóa có đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho nông dân. Việc tổ chức vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, tập trung với qui mô lớn, tạo điều kiện tốt cho hoạt động tiêu thụ lúa hàng hóa, chủ động gạo cung cấp theo đơn đặt hàng, nhất là xuất khẩu.
Để tiếp tục phát triển 4 giống lúa chủ lực cho các mùa vụ tiếp theo, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tổ chức các điểm khảo nghiệm, phục tráng, chọn giống kháng sâu bệnh, cho năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện của tỉnh. Các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng, phát triển thêm các tổ hợp tác, câu lạc bộ, hợp tác xã sản xuất giống, đảm bảo đủ giống phục vụ sản xuất ở địa phương ./.

Theo Báo An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *