Diện tích lúa vụ 2 năm 2015-2016 của Thái Lan dự đoán giảm 800.000 ha do điều kiện thời tiết khô hạn, Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết.
Lượng nước tại các đập của Thái Lan đang ở mức 3,2 tỷ m3 tính đến 15/2/2016 so với 6,8 tỷ m3 hôm 1/11/2015. Chính phủ đang khuyến khích nông dân trồng lúa không gieo cấy vụ 2 do thiếu nguồn cấp nước tưới tiêu.
Do diện tích giảm, nên sản lượng lúa của Thái Lan cũng sẽ giảm theo.
Trong báo cáo gần đây, Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, sản lượng lúa của Thái Lan năm 2015-2016 đạt 24 triệu tấn, giảm so với 29,4 triệu tấn năm trước. Dự báo sản lượng lúa vụ 2 của Thái Lan giảm 57% xuống 3,1 triệu tấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *