Diện tích trồng lúa của EU niên vụ 2015-2016 (tháng 9 – tháng 8) được dự báo tăng 4% lên 432.000 ha so với 414.000 ha niên vụ 2014-2015, theo số liệu của Tổng Giám đốc Nông nghiệp EC.
Diện tích trồng lúa của EU tăng sau khi giảm 3 năm liên tiếp, theo số liệu của EC. Năm 2012, diện tích đạt 478.000 ha, giảm xuống 467.000 ha năm 2013 và xuống 425.000 ha năm 2014.
Sản lượng gạo của EU niên vụ 2015-2016 dự báo đạt 1,716 triệu tấn, tăng 5% so với 1,637 triệu tấn năm 2014-2015 do năng suất tăng, đạt 6,8 tấn/ha.
Tồn kho đầu vụ 2015-2015 dự đoán giảm 8% xuống 435.000 tấn từ 471.000 tấn năm 2014-2015.
Nhập khẩu gạo từ các nước ngoài EU dự báo tăng lên 1,29 triệu tấn niên vụ 2015-2016, tăng 8% so với 1,193 triệu tấn năm 2014-2015.
Xuất khẩu gạo của EU sang các nước ngoài khối năm 2015-2016 ước đạt 240.000 tấn, tăng nhẹ so với 239.000 tấn năm 2014-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *