Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước đã mua vào trên 4 triệu tấn gạo hàng hóa. Nếu tính cả 1,1 triệu tấn tồn kho 2011 chuyển sang, lượng gạo hàng hóa 6 tháng đầu năm là 5,1 triệu tấn.Trong đó, xuất khẩu 6 tháng đạt 3,414 triệu tấn còn 1,688 triệu tấn chuyển sang quý 3.
Cũng theo VFA, giá lúa gạo trong 6 tháng đầu năm ở đỉnh cao vào tháng 1 và bắt đầu tụt giảm từ tháng 2, ổn định trong tháng 3 và 4, giảm trong tháng 5 và 6. Riêng tháng 6 có mức giá giảm thấp nhất.
Nguyên nhân được xác định là do lượng tồn kho còn nhiều và chuẩn bị thu hoạch rộ vụ hè – thu. Mặc dù, số lượng hợp đồng chưa giao hàng còn nhiều, cao hơn mức tồn kho, nhưng hầu hết là hợp đồng thương mại giá thấp, trong khi đó xu hướng thị trường sụt giảm.

Thúy Ngà (Infonet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *