Sản lượng lúa gạo của Brazil trong năm 2012-2013 dự kiến đạt khoảng 11,97 triệu tấn, theo dự báo mới nhất do Công ty cung cấp ngũ cốc quốc gia (Conab) . Dự báo mới cao hơn khoảng 2% so với con số 11,74 triệu tấn đưa ra trong tháng 9 và tăng khoảng 3% so với năm 2011-2012 .
Conab dự kiến ​​diện tích trồng lúa sẽ giảm trong năm 2012-2013, xuống khoảng 2,40 triệu ha, giảm khoảng 1% so với năm 2011-2012. Hầu hết là phần diện tích lúa dự kiến giảm tại các khu vực phía bắc của Brazil.
Tuy nhiên, năng suất lúa bình quân trong cả nước dự kiến ​​sẽ tăng lên mức kỷ lục 4,99 tấn/ha trong năm 2012-2013, tăng khoảng 1,5% so với dự báo trước đó và tăng khoảng 4% từ trên 4,78 tấn/ha trong 2011-2012. Phần lớn sự gia tăng năng suất lúa dự kiến ​tại khu vực Trung tâm – miền nam Brazil, đóng góp khoảng 85% tổng sản lượng gạo ở Brazil. Conab cho biết, năng suất lúa trung bình ở Trung tâm phía Nam dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 6,66 tấn/ha trong năm 2012-2013, tăng khoảng 1% so với khoảng 6,60 tấn/ha trong vài năm qua.

Theo Gafin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *