Dự trữ gạo của Indonesia do cơ quan mua gạo nhà nước (Bulog) quản lý đạt khoảng 2,82 triệu tấn, cao hơn nhiều so với mức 1,5-2 triệu tấn theo yêu cầu. Đầu tháng này, giám đốc Bulog cho biết Indonesia có thể nhập khẩu tới 600.000 tấn gạo trong năm nay, nhưng dự trữ hiện tại là đủ để không nhập gạo trong những tháng tới.
Giám đốc Bulog cho biết Indonesia sẽ không nhập khẩu bất kỳ gạo trong năm nay nếu sản lượng gạo tăng 5% lên khoảng 72,1 triệu tấn lúa. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Indonesia, sản lượng lúa gạo của Indonesia trong năm nay có khả năng vẫn ở mức 69,27 triệu tấn của năm ngoái.
Indonesia nhập khẩu khoảng 1,9 triệu tấn gạo trong năm 2012, và nước này đặt mục tiêu tự cung tự cấp gạo vào năm 2013. Sản lượng cao hơn và đa dạng hóa thực phẩm đã giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu gạo.

Theo Oryza

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *