Theo số liệu của Cục thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), dự trữ gạo trong tháng 8/2015 của nước này đạt 2,24 triệu tấn, giảm 13% so với 2,57 triệu tấn trong tháng 7/2015 nhưng vẫn tăng 30% so với 1,72 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, dự trữ gạo của các hộ gia đình tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 730.000 tấn (chiếm 32,7% tổng dự trữ gạo của cả nước). Dự trữ gạo thương mại tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái lên 720.000 tấn. Dự trữ gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái lên 790.000 tấn.
Tuy nhiên so với tháng 7/2015, dự trữ gạo của hộ gia đình lại giảm 23%, của các kho thương mại giảm 14% và của NFA tăng 2,5%.
Theo BAS, lượng gạo lưu kho của Philippines hiện đủ dùng cho 66 ngày, trong đó dự trữ gạo hộ gia đình đủ cho 22 ngày, thương mại 21 ngày và NFA 23 ngày.
Nguồn: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-129-3285344/#ixzz3lUKlSknM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *