Lượng gạo dự trữ của Philippines trong tháng 10/2015 tăng trở lại sau khi giảm 4 tháng liên tiếp, chủ yếu do nhập khẩu tăng, theo số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).
Lượng gạo lưu kho trong tháng 10 đạt 2,2 triệu tấn, tăng 12,2% so với 1,96 triệu tấn trong tháng 9 và tăng 21,5% so với 1,81 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, lượng gạo dự trữ của hộ gia đình trong tháng 10 đạt 780.000 tấn (chiếm 35,4% tổng lượng gạo dự trữ), giảm 6% so với 830.000 tấn cùng kỳ năm ngoái; lượng gạo dự trữ thương mại 670.000 tấn (chiếm 34,3%), tăng 29% so với cùng kỳ; và dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) 750.000 tấn (chiếm 30,3%), tăng 67% so với 450.000 tấn cùng kỳ.
BAS cho biết, lượng gạo lưu kho đủ dùng cho 65 ngày, trong đó, dự trữ hộ gia đình đủ dùng cho 23 ngày, thương mại 20 ngày và NFA 22 ngày
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-511-3291166/#ixzz3rLHqOPJZ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *