Dự trữ gạo của Philippines trong tháng 2/2016 giảm sau khi tăng 3 tháng liên tiếp, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).
Theo đó, tổng lượng gạo dự trữ của Philippines trong tháng 2 đạt 2,94 triệu tấn, giảm 8% so với 3,2 triệu tấn trong tháng 1/2015, nhưng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, lượng gạo lưu kho hộ gia đình (chiếm 34,2% tổng lượng gạo lưu trữ) đạt 1 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; gạo lưu kho thương mại (chiếm 32%) đạt 940.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; gạo lưu kho Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), chiếm 33,8%, đạt 1 triệu tấn, tăng 89% so với 530.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.
BAS cho biết, tổng lượng gạo lưu kho của Philippines trong tháng 2/2106 đủ dùng cho 87 ngày, trong đó, hộ gia đình 30 ngày, thương mại 29 ngày và NFA 28 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *