Lượng gạo dự trữ quốc gia của Philippines trong tháng 4/2015 tăng mạnh sau khi giảm trong 3 tháng liên tiếp kể từ tháng 1/2015, theo số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).
Tổng lượng gạo dự trữ tính đến hết tháng 4/2015 đạt 2,54 triệu tấn, tăng 12% so với 2,27 triệu tấn trong tháng 3/2015 và tăng 16,5% so với 2,18 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, lượng gạo dự trữ của hộ gia đình (chiếm 49% tổng lượng gạo dự trữ) trong tháng 4 đạt 1,26 triệu tấn, tăng 7% so với 1,19 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái; Dự trự gạo thương mại (chiến 31,5%) đạt 800.000 tấn, tăng 67% so với 480.000 tháng 4/2014; Dự trự gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA, chiếm 19,1%) đứng ở 490.000 tấn, giảm 6% so với 520.000 tấn tháng 4/2014.
So với tháng 3/2015, lượng gạo dự trữ của hộ gia đình tháng 4 tăng 30%, dự trữ gạo thương mại giảm 8% và dự trữ gạo NFA giảm 11%, theo BAS.
Cũng theo số liệu BAS, lượng gạo dự trữ tháng 4 đủ dùng cho 75 ngày, trong đó dự trữ hộ gia đình đủ cho 37 ngày, dự trữ thương mại dủ cho 24 ngày và NFA đủ cho 14 ngày.
Trong dự báo mới nhất, Cục thống kê Philippines (PSA) ước tính sản lượng lúa của nước này trong nửa đầu năm nay đạt 8,55 triệu tấn, tăng 2,02% so với 8,38 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. NFA đã quyết định nhập khẩu 500.000 tấn gạo (200.000 tấn từ Thái Lan và 300.000 tấn từ Việt Nam) theo thỏa thuận liên chính phủ trong năm 2015 nhằm đảm bảo đủ lượng gạo lưu kho trong mùa giáp hạt (tháng 7 – tháng 9).
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Philippines niên vụ 2014-2015 (tháng 7 – tháng 6) dạt 19,365 triệu tấn (12,2 triệu tấn gạo), tăng 3% so với 18,822 triệu tấn (11,86 triệu tấn gạo) năm trước; Nhập khẩu đạt 1,6 triệu tấn gạo trong năm 2015.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *