Tồn kho gạo của Philippines tháng 3/2015 giảm tháng thứ 3 liên tiếp, theo Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).
Tổng dự trữ gạo quốc gia của Philippines trong tháng 3/2015 đạt 2,27 triệu tấn, giảm 3,4% so với 2,35 triệu tấn trong tháng 2/2015, nhưng tăng 27,5% so với 1,78 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, trong tháng 3, dự trữ gạo hộ gia đình đạt 970.000 tấn, tăng 2% so với 950.000 tấn cùng kỳ năm ngoái; dự trữ thương mại đạt 740.000 tấn, tăng 95% so với 380.00 tấn cùng kỳ; và dự trữ gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đạt 550.000 tấn, tăng 20% so với 460.000 tấn cùng kỳ.
So với tháng 2/2015, dự trữ gạo của hộ gia đình giảm 8%, dự trữ thương mại giảm 4% trong khi dự trữ NFA tăng 4%, theo BAS.
Cũng theo BAS, lượng gạo dự trữ tháng 3 đủ cho 67 ngày, trong đó, dự trữ hộ gia đình đủ cho 29 ngày, thương mại 22 ngày và NFA 16 ngày.
NFA đã quyết định nhập khẩu 500.000 tấn gạo (200.000 tấn từ Thái Lan và 300.00 tấn từ Việt Nam) theo thỏa thuận liên chính phủ trong năm 2015 nhằm đảm bảo đủ lượng gạo lưu kho trong mùa giáp hạt (tháng 6 – tháng 9).
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Philippines niên vụ 2014-2015 (tháng 7 – tháng 6) đạt 19,365 triệu tấn (12,2 triệu tấn gạo), tăng 3% so với 18,822 triệu tấn (11,86 triệu tấn gạo) năm trước.
 
Nguồn: gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *