Theo số liệu mới nhất của EU, nhập khẩu gạo của Khối từ đầu niên vụ 2015-2016 (1/9/2015 – 31/8/2016) tăng mạnh.
Theo đó, từ 1/9/2015 đến 23/2/2016, nhập khẩu gạo của EU đạt 47.377 tấn so với 43.736 tấn cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ, nhập khẩu gạo Indica tăng 19% lên 536.610 tấn so với 450.051 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Anh vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất giai đoạn 1/9/2015 – 23/2/2016 với 134.460 tấn, tiếp đến là Pháp 100.562 tấn, Hà Lan 68.192 tấn, Đức 45.900 tấn, Ba Lan 43.627 tấn và Italia 42.490 tấn.
Trong tuần kết thúc vào 23/2/2016, EU nhập khẩu 20.745 tấn, giảm 51% so với 42.196 tấn trong tuần kết thúc vào 16/2/2015.
Niên vụ 2014-2014, EU nhập khẩu 1,143 triệu tấn, tăng 12,7% so với 1,013 triệu tấn trong niên vụ trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *