Trong báo cáo Theo dõi Thị trường Lúa gạo (RMM) tháng 12/2015, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 đạt 491,5 triệu tấn, giảm nhẹ so với 494,2 triệu tấn năm 2014-2015. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất lợi và giá không hấp dẫn khiến diện tích gieo cấy chỉ đạt 161,1 triệu ha, trong khi năng suất bình quân dự đoán đạt 4,6 tấn/ha.
Theo FAO, sản lượng gạo giảm chủ yếu tại các nước châu Á, nhất là ở Thái Lan do thời tiết khô hạn.
FAO ước tính sử dụng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 đạt 498,2 triệu tấn, tăng 1,1% so với 492,7 triệu tấn năm 2014-2015 do lượng gạo sử dụng làm lương thực tăng 5,3 triệu tấn lên 401,5 triệu tấn. FAO cũng dự đoán tiêu thụ gạo theo đầu người năm 2015-2016 đạt 54,6 kg.
Lượng gạo lưu kho toàn cầu năm 2016 ước đạt 166,4 triệu tấn, giảm 3,3% so với 172,1 triệu tấn năm 2015. Nguyên nhân chính là do lượng gạo dự trữ của Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Nigeria và Mỹ giảm.
Tỷ lệ dự trữ/sử dụng giảm xuống 32,8%, thấp nhất 4 năm qua.
Theo FAO, thương mại gạo toàn cầu năm 2016 đạt 45,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với 44,7 triệu tấn năm 2015.
Hầu hết các nước nhập khẩu, nhất là ở châu Phi và châu Mỹ Latin, được dự đoán sẽ bổ sung lượng gạo lưu kho. FAO dự đoán xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016 tăng trong khi xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Brazil và Mỹ lại giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *