Trong Báo cáo Cung cầu Ngũ cốc tháng 1/2016, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm2015-2016 đạt 491,8 triệu tấn, giảm nhẹ so với 494,3 triệu tấn năm 2014-2015, nhưng tăng nhẹ so với dự báo 491,4 triệu tấn trong báo cáo tháng trước.
Theo FAO, sản lượng gạo dọc khu vực xích đạo sẽ giảm do thiếu nguồn nước tưới tiêu làm giảm diện tích gieo cấy tại Australia và Indonesia.
FAO ước tính sử dụng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 498,4 triệu tấn, tăng 1,1% so với 492,8 triệu tấn năm 2014-2015. Tiêu thụ gạo bình quân theo đầu người năm 2015-2016 đạt 54,7kg.
Lưu kho gạo toàn cầu 2016 đạt 166,6 triệu tấn, giảm 3% so với 172,1 triệu tấn năm 2015 nhưng tăng so với 165,5 triệu tấn dự báo tháng trước. Tỷ lệ lưu kho/sử dụng gạo giảm xuống thấp nhất 4 năm ở 32,8%.
Thương mại gạo toàn cầu được dự đoán đạt 45,4 triệu tấn, tăng 1,4% so với 44,8 triệu tấn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *